SPF – 18 (2017)

Hơi tội lỗi một xíu khi ngày mai thi cuối kì mà mình lại nằm coi phim, coi xong còn chưa chịu ngủ mà ngồi viết review thế này nữa cơ.