Sau khi tốt nghiệp, mình không muốn chỉ là “ai đó” ở một góc phòng

Xin chào, mình vừa mới “thất học”. Không phải là mình bị đuổi học, mà mình đã học xong hầu như các môn ở trường đại học. Và giờ là lúc mình cần nghiêm túc nhìn về con đường sự nghiệp của mình.