Mình là Cá, việc của mình là bơi – Takeshi Furukawa

Nội dung cuốn sách và tựa sách chẳng liên quan đến nhau lắm. Có lẽ, chúng ta cũng không nên đánh giá sách qua tựa.

Một ngày chỉ có 24 tiếng, đừng quên sống và đừng quên mơ

Cuộc sống này tẻ nhạt và vô vị lắm. Nó đầy áp lực và đầy những nỗi bực bội không tên. Không lẽ, chúng ta bằng lòng sống một cuộc đời như thế?