Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu – Vãn Tình

Có những cuốn sách, khi khép lại rồi, vẫn muốn mở ra đọc lại thêm lần nữa, hoặc luôn giữ nó bên mình để nhắc nhở bản thân những gì đã đọc qua.