Đừng vất giấc mơ đi

Có những điều quan trọng với bạn ngày hôm nay, nhưng không có nghĩa là nó đáng để bạn đánh đổi nó với ước mơ mình đã ôm từ lâu. Mười năm sau nhìn lại, hối hận có còn kịp hay không?