Mình đặt mục tiêu ôn IELTS trong 5 tháng

Với một đứa đến đề IELTS mặt mũi ra sao còn chưa rõ như mình, thì mục tiêu ôn IELTS trong 5 tháng quả thực nghe có chút viển vông. Nhưng viển vông không có nghĩa là không thực hiện được.