How to train your dragon 3 (2019)

Có ai như mình không? Xem phim tình cảm mình cũng khóc, hài hước đôi khi cũng khóc, và cả phim hoạt hình ai cũng nghĩ là không khóc được đâu, thì mình cũng khóc luôn.