Lối sống tối giản của người Nhật – Sasaki Fumio

Nếu bất kì ai biết tôi đủ lâu, đặc biệt là nếu bố mẹ hoặc anh chị tôi có tình cờ đọc được bài viết này, họ sẽ cười vào mặt tôi khi nghĩ đến chuyện tôi có thể sống tối giản.