Nếu tôi biết được khi còn 20 – Tina Seelig

Bạn đã bị lừa nếu tin rằng mình chưa, hoặc mình quá 20 thì chẳng thể đọc quyển sách này. 20 vốn dĩ chỉ là một con số mà thôi.