Không ổn

Khuya. Đồng hồ lạnh lẽo điểm 12 giờ. Giáng sinh liệu đã qua chưa nhỉ?