Octoldber, Newember và những dự định dở dang

Gần hai tháng, mình không viết gì cả. Mình không đọc, mình không viết, mình ở ngoài đường từ sáng sớm tới tận tối khuya, và mình ôm laptop cho tới khi ngả lưng ra nệm, chẳng kịp mơ mà trời đã sáng. Cuộc sống chẳng chút quy củ, chìm đắm trong task và lịch thi dày vô cùng tận, để đến ngày hôm nay đây mình mới thực sự thảnh thơi một buổi tối và gõ gõ ra những dòng này.