Triển lãm Sài Gòn có mưa 2018

Đã lâu lắm rồi mình mới đến một buổi triển lãm. Và dù vài ngày trôi qua rồi, mình vẫn muốn viết một chút cho Sài Gòn có mưa.