Us and them (2018)

Chúng ta của sau này có tất cả, chỉ là không có nhau.

“I missed you. – Anh cũng nhớ em! – Không, là em đã bỏ lỡ anh rồi…”

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời yêu thương.