Plan B

Lên kế hoạch, bỏ qua kế hoạch, thực thi. Sau đó thất bại rồi lập lại kế hoạch lần nữa. Đó là những gì mình trải qua suốt 20 năm qua…