500 Days of Summer (2009)

Đôi khi một thước phim xưa lắc cũng có thể khiến người ta hài lòng. Nội dung phim mới là điều ta chú ý tới và những tình tiết, những câu thoại thường gắn liền với một tình huống nhất định trong cuộc đời mỗi người xem.