Lý do bắt đầu

Xin chào tất cả các bạn.

Mình tên Xuân, 19 tuổi 8 ngày và đang học đại học.